Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

quality

Bản dịch
chất lượng
Is
đang
bị
the
(article)
quality
chất lượng
good
tốt
hay
khoẻ
?
Chất lượng có tốt không?
Có 1 lời bình
The
(article)
quality
chất lượng
of
của
the
(article)
wine
rượu vang
is
đang
good
tốt
hay
khoẻ
.
Chất lượng của rượu tốt.
Có 2 lời bình
The
(article)
wine
rượu vang
is
isofgoodquality
có chất lượng tốt
đang
bị
of
isofgoodquality
có chất lượng tốt
của
good
isofgoodquality
có chất lượng tốt
tốt
hay
khoẻ
quality
isofgoodquality
có chất lượng tốt
chất lượng
.
Rượu có chất lượng tốt.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.