Tiếng Anh

put

Tiếng Việt
đặt, để, đã đặt

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
putsVí dụShe puts the clothes on the bed.Bản dịchCô ấy đặt quần áo lên giường.
putVí dụI put my coat on the table.Bản dịchTôi đặt áo khoác của tôi lên trên bàn.
putVí dụShe put too much sugar in the coffee.Bản dịchCô ấy đã bỏ quá nhiều đường trong cà phê.
putVí dụShe has put the plates on the table.Bản dịchCô ấy đã đặt những cái đĩa lên bàn.
putVí dụI am going to put myself into your place.Bản dịchTôi sẽ đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn.

chia động từ put

PersonPresentPast
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.