Tiếng Anh

purpose

Tiếng Việt
mục đích, chủ định, ý định

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
purposeSốsố ítVí dụWhat is the purpose of your visit?Bản dịchMục đích chuyến thăm của bạn là gì?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.