Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pure

Bản dịch
tinh khiết, trong sáng, nguyên chất
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
a
một
pure
tinh khiết
thanh khiết
thuần
green
màu xanh lá cây
xanh
.
Nó là một màu xanh lá cây tinh khiết.
Có 11 lời bình
I
tôi
drink
uống
pure
nguyên chất
tinh khiết
thanh khiết
black
đen
màu đen
coffee
cà phê
.
Tôi uống cà phê đen nguyên chất.
Có 14 lời bình
The
thewater
nước
(article)
water
thewater
nước
nước
in
trong
vào
the
(article)
bottle
chai
bình
is
bị
pure
tinh khiết
thanh khiết
trong trẻo
.
Nước trong chai thì tinh khiết .
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.