Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

property

Bản dịch
đất, tài sản, bất động sản
I
tôi
have
a
một
property
bất động sản
tài sản
cơ ngơi
there
ở đó
đó
ở kia
.
Tôi có một bất động sản ở đó.
Có 7 lời bình
I
tôi
have
a
một
property
bất động sản
tài sản
cơ ngơi
there
ở đó
đó
ở kia
.
Tôi có một bất động sản ở đó.
Có 7 lời bình
You
bạn
are
đang
thì
on
trên
bật
vào (day, month)
my
của tôi
property
đất
bất động sản
tài sản
.
Bạn đang ở trên đất của tôi.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.