Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

program

Bản dịch
chương trình
I
hope
my
program
is
still
open
.
Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.
Có 21 lời bình
I
hope
my
program
is
still
open
.
Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.
Có 21 lời bình
These
programs
are
for
international
students
.
Những chương trình này là cho những học sinh quốc tế.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.