program

Bản dịch
chương trình
I
tôi
hope
mong
hy vọng
niềm hy vọng
my
của tôi
program
chương trình
is
đang
still
vẫn
open
mở
mở cửa
.
Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.
Có 21 lời bình
These
này
đây là những
programs
những chương trình
are
thì
for
cho
trong (time)
đối với
international
(thuộc về) quốc tế
students
những học sinh
những sinh viên
.
Những chương trình này là cho những học sinh quốc tế.
Có 5 lời bình
I
tôi
hope
mong
hy vọng
niềm hy vọng
my
của tôi
program
chương trình
is
đang
still
vẫn
open
mở
mở cửa
.
Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.