Tiếng Anh

profiles

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
profileSốsố ítVí dụIs your name on your profile?Bản dịchTên của bạn trên hồ của bạn không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.