Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

professor

Bản dịch
giáo sư, giảng viên
My
brother
is
a
professor
.
Anh trai của tôi là một giáo sư.
Có 3 lời bình
My
brother
is
a
professor
.
Anh trai của tôi là một giáo sư.
Có 3 lời bình
Who
is
your
professor
?
Ai là giáo sư của bạn?
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.