Tiếng Anh

production

Tiếng Việt
sự sản xuất, sự chế tạo

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
productionSốsố ítVí dụI gave him a document about wine production.Bản dịchTôi đã đưa anh ta một văn bản về sản xuất rượu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.