Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

produced

Bản dịch
That
region
has
produced
excellent
wine
.
Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.
Có 9 lời bình
They
have
produced
more
beer
this
year
.
Họ đã sản xuất nhiều bia hơn trong năm nay.
Có 12 lời bình
They
have
produced
a
different
machine
.
Họ đã sản xuất một cái máy khác.
Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của produce


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.