Tiếng Anh

produced

Tiếng Việt
đã sản xuất

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
producesVí dụThe lemon also produces juice.Bản dịchQuả chanh cũng làm ra nước trái cây.
produceVí dụMy parents produce beer.Bản dịchCha mẹ của tôi sản xuất bia.
producedVí dụThat region has produced excellent wine.Bản dịchVùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.
produceVí dụIt took almost five hours to produce one image.Bản dịchĐã mất gần năm tiếng để làm ra một bức ảnh.

chia động từ produce

PersonPresentPast
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.