produced

Bản dịch
That
đó
điều đó
việc đó
region
vùng
khu vực
has
produced
đã sản xuất
excellent
tuyệt hảo
tuyệt vời
xuất sắc
wine
rượu vang
.
Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.
Có 9 lời bình
They
họ
chúng
have
produced
đã sản xuất
more
nhiều hơn
hơn
beer
bia
this
thisyear
năm nay
việc này
điều này
này
year
thisyear
năm nay
năm
.
Họ đã sản xuất nhiều bia hơn trong năm nay.
Có 12 lời bình
They
họ
chúng
have
produced
đã sản xuất
a
một
different
khác
khác nhau
machine
máy
máy móc
.
Họ đã sản xuất một cái máy khác.
Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của produce


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.