Tiếng Anh

private

Tiếng Việt
tư, riêng, riêng tư

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
privateVí dụThe lawyer reads the private answer.Bản dịchLuật sư đọc câu trả lời riêng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.