Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

previous

Bản dịch
trước
She
cô ấy
cô ta
has
three
ba
children
những đứa con
trẻ con
những đứa trẻ
from
từ
a
một
previous
trước
marriage
hôn nhân
.
Cô ấy có ba đứa con từ một cuộc hôn nhân trước.
Có 5 lời bình
My
của tôi
previous
trước
boyfriend
bạn trai
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
have
a
một
job
công việc
việc
việc làm
.
Bạn trai cũ của tôi đã không có một công việc.
Có 8 lời bình
My
của tôi
previous
trước
car
xe hơi
xe
ô tô
was
đã
đã là
bigger
lớn hơn
to hơn
.
Chiếc xe hơi trước của tôi thì đã lớn hơn.
Có 20 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.