Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pretty

Bản dịch
đẹp, xinh, khá
The
(article)
book
cuốn sách
sách
quyển sách
is
bị
pretty
khá
hơi
xinh
interesting
thú vị
hay
hấp dẫn
.
Cuốn sách khá là thú vị.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
pretty
hơi
khá
xinh
tired
mệt
mệt mỏi
today
hôm nay
.
Họ khá mệt hôm nay.
Có 56 lời bình
Pretty
khá
hơi
xinh
interesting
thú vị
hấp dẫn
hay
.
Khá là thú vị.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.