Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

prettier

Bản dịch

xinh hơn

My
girlfriend
is
prettier
than
other
women
.

Bạn gái của tôi xinh đẹp hơn những phụ nữ khác.

Có 2 lời bình

Your
sister
is
prettier
than
her
.

Chị gái của bạn thì xinh đẹp hơn cô ấy.

Có 2 lời bình

Who
is
prettier
?

Ai xinh đẹp hơn?

Có 18 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.