Tiếng Anh

prepare

Tiếng Việt
chuẩn bị, sửa soạn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
preparedVí dụWe have prepared some food for you.Bản dịchChúng tôi đã chuẩn bị ít thức ăn cho bạn.
prepareVí dụMy grandfather is going to prepare the lunch.Bản dịchÔng của tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa.

chia động từ prepare

PersonPresentPast
Iprepareprepared
he/she/itpreparesprepared
you/we/theyprepareprepared
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.