Tiếng Anh

possibly

Tiếng Việt
có thể

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
possiblyVí dụIt is possibly a bear.Bản dịchcó thể là một con gấu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.