Tiếng Anh

possible

Tiếng Việt
khả thi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
possibleVí dụTomorrow I have a possible date.Bản dịchNgày mai tôi có một cuộc hẹn khả thi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.