Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

possibility

Bản dịch
khả năng
Now
I
have
one
possibility
left
.
Bây giờ tôi có một khả năng còn lại.
Có 23 lời bình
Now
I
have
one
possibility
left
.
Bây giờ tôi có một khả năng còn lại.
Có 23 lời bình
But
they
have
no
possibilities
to
win
.
Nhưng họ không có khả năng để thắng.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.