Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

positive

Bản dịch
tích cực, lạc quan
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
positive
lạc quan
tích cực
model
người mẫu
mẫu
mô hình
.
Anh ấy là một người mẫu lạc quan.
Có 7 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
a
một
positive
lạc quan
tích cực
worker
công nhân
người lao động
.
Cô ấy là một công nhân lạc quan.
Có 14 lời bình
I
tôi
am
đang
positive
lạc quan
tích cực
.
Tôi thì lạc quan.
Có 46 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.