portuguese

Bản dịch
tiếng Bồ Đào Nha, người, thuộc về Bồ Đào Nha
She
cô ấy
cô ta
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
,
Spanish
tiếng Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
người Tây Ban Nha
and
với
Portuguese
tiếng Bồ Đào Nha
người, thuộc về Bồ Đào Nha
.
Cô ấy nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
Có 30 lời bình
The
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
is
đang
bị
also
cũng
còn
available
có sẵn
rảnh
in
trong
bằng
vào
Portuguese
tiếng Bồ Đào Nha
người, thuộc về Bồ Đào Nha
.
Quyển sách thì cũng có sẵn trong tiếng Bồ Đào Nha.
Có 3 lời bình
I
tôi
am
đang
Portuguese
tiếng Bồ Đào Nha
người, thuộc về Bồ Đào Nha
.
Tôi là người Bồ Đào Nha.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.