Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

popular

Bản dịch
phổ biến, nổi tiếng
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
popular
nổi tiếng
phổ biến
among
trong số
giữa
ở giữa (nhiều hơn 2)
the
thestudents
những học sinh
các học sinh
(article)
students
thestudents
những học sinh
các học sinh
những học sinh
những sinh viên
.
Anh ấy thì nổi tiếng trong số những học sinh.
Có 10 lời bình
We
chúng tôi
read
đọc
popular
phổ biến
nổi tiếng
books
những quyển sách
sách
những cuốn sách
.
Chúng tôi đọc những quyển sách phổ biến.
Có 37 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
popular
nổi tiếng
phổ biến
book
cuốn sách
sách
quyển sách
.
Anh ấy có một cuốn sách nổi tiếng.
Có 43 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.