Tiếng Anh

poetry

Tiếng Việt
thơ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
poetrySốsố ítVí dụAll of his poetry is about love.Bản dịchTất cả các bài thơ của anh ấy là về tình yêu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.