Tiếng Anh

please

Tiếng Việt
làm ơn, vui lòng, xin

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
pleaseVí dụPlease drink the water.Bản dịchXin mời uống nước.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.