Tiếng Anh

playing

Tiếng Việt
chơi, chơi đùa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
playsVí dụThe child plays.Bản dịchĐứa trẻ chơi đùa.
playVí dụA woman and a child play.Bản dịchMột người phụ nữ và một đứa trẻ chơi.
playedVí dụWe played all together.Bản dịchChúng tôi đã chơi chung với nhau.
playedVí dụI have only played this record once.Bản dịchTôi mới chỉ nghe đĩa nhạc này một lần.
playingVí dụWe like playing together.Bản dịchChúng tôi thích chơi với nhau.
playVí dụWe did not play in the park.Bản dịchChúng tôi đã không chơi trong công viên.

chia động từ play

PersonPresentPast
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.