Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

played

Bản dịch
đã chơi (quá khứ)
Chia động từ của play
We
chúng tôi
played
đã chơi (quá khứ)
all
tất cả
mọi
đều
together
với nhau
cùng nhau
đều
.
Chúng tôi đã chơi chung với nhau.
Có 9 lời bình
We
chúng tôi
played
đã chơi (quá khứ)
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
beach
bãi biển
.
Chúng tôi đã chơi trên bãi biển.
Có 16 lời bình
I
tôi
played
đã chơi (quá khứ)
with
với
cùng
bằng
the
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
.
Tôi đã chơi với con mèo.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của play


PersonPresentPast
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.