Tiếng Anh

plane

Tiếng Việt
máy bay

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
planeSốsố ítVí dụShe is on the plane.Bản dịchCô ấy đang ở trên máy bay.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.