Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plan

Bản dịch
kế hoạch
My
plan
is
to
study
in
Australia
.
Kế hoạch của tôi là học ở Úc.
Có 2 lời bình
My
plan
is
to
study
in
Australia
.
Kế hoạch của tôi là học ở Úc.
Có 2 lời bình
I
agree
with
this
plan
.
Tôi đồng ý với kế hoạch này.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.