Tiếng Anh

place

Tiếng Việt
nơi, đặt, chỗ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
placeVí dụWe are going to place the fruit on top of the cheese.Bản dịchChúng tôi sẽ để hoa quả trên pho mát.
placeVí dụWhere is my place?Bản dịchChỗ của tôi là ở đâu?

chia động từ place

PersonPresentPast
Iplaceplaced
he/she/itplacesplaced
you/we/theyplaceplaced
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.