Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pink

Bản dịch
hồng, màu hồng
Her
của cô ấy
cô ấy
color
màu
màu sắc
is
đang
pink
màu hồng
hồng
.
Màu của cô ấy là màu hồng.
Có 136 lời bình
My
của tôi
color
màu
màu sắc
is
đang
pink
màu hồng
hồng
.
Màu của tôi là màu hồng.
Có 126 lời bình
Her
của cô ấy
cô ấy
hat
nón
is
đang
pink
màu hồng
hồng
.
Mũ của cô ấy màu hồng.
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.