picture

Bản dịch
hình ảnh
The
(article)
child
đứa trẻ
đứa bé
đứa con
begins
bắt đầu
khởi đầu
its
của nó
picture
hình ảnh
with
với
bằng
cùng
three
ba
yellow
vàng
màu vàng
stars
ngôi sao
.
Đứa trẻ bắt đầu bức tranh của mình với ba ngôi sao vàng.
Có 1 lời bình
The
(article)
last
cuối cùng
kéo dài (verb)
picture
hình ảnh
of
của
his
của anh ấy
father
bố
cha
ba
.
Bức tranh cuối cùng của bố anh ấy.
Có 1 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
muốn
my
của tôi
picture
hình ảnh
?
Bạn có muốn ảnh của tôi không?
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.