Tiếng Anh

physics

Tiếng Việt
vật lý, môn vật lý

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
physicsSốsố ítVí dụAlbert Einstein is the king of physics.Bản dịchAlbert Einstein là vua của vật lý.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.