Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

physics

Bản dịch
vật lý, môn vật lý
Albert
Albert
Einstein
Einstein
is
đang
the
(article)
king
nhà vua
vua
quốc vương
of
của
physics
vật lý
môn vật lý
.
Albert Einstein là vua của vật lý.
Có 2 lời bình
Why
tại sao
vì sao
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
physics
vật lý
môn vật lý
?
Tại sao bạn học vật lý?
Có 24 lời bình
Physics
môn vật lý
vật lý
is
đang
a
một
science
khoa học
.
Vật lý là khoa học.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.