Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

phone

Bản dịch
điện thoại
Your
của bạn
phone
điện thoại
is
đang
bị
on
trên
bật
vào (day, month)
your
của bạn
chair
ghế
.
Điện thoại của bạn thì trên cái ghế của bạn.
Có 2 lời bình
My
của tôi
father
bố
cha
ba
speaks
nói
to
với
đối với
để
me
tôi
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
phone
điện thoại
.
Bố của tôi nói với tôi trên điện thoại.
Có 2 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
phone
điện thoại
.
Anh ấy có một cái điện thoại.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.