Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

perfectly

Bản dịch
hoàn toàn, một cách hoàn hảo, cực kỳ
My
của tôi
grandmother
speaks
nói
perfectly
một cách hoàn hảo
hoàn toàn
cực kỳ
.
Bà của tôi nói một cách hoàn hảo.
Có 18 lời bình
She
cô ấy
cô ta
swims
bơi
perfectly
một cách hoàn hảo
hoàn toàn
tuyệt đối
.
Cô ấy bơi một cách hoàn hảo.
Có 31 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
perfectly
tuyệt đối
hoàn toàn
một cách hoàn hảo
normal
bình thường
thường
.
hoàn toàn bình thường.
Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.