Tiếng Anh

perfectly

Tiếng Việt
hoàn toàn, một cách hoàn hảo, cực kỳ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
perfectlyVí dụMy grandmother speaks perfectly.Bản dịchBà của tôi nói một cách hoàn hảo.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.