Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

perfect

Bản dịch
hoàn hảo, hoàn chỉnh
I
tôi
am
đang
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
,
because
bởi vì
tại vì
I
tôi
am
đang
a
một
woman
người phụ nữ
.
Tôi thì hoàn hảo, bởi vì tôi là một người phụ nữ.
Có 12 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
man
người đàn ông
đàn ông
.
Tôi là một người đàn ông hoàn hảo.
Có 8 lời bình
Your
của bạn
dress
đầm
is
đang
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
.
Cái đầm của bạn thì hoàn hảo.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.