Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

per

Bản dịch
mỗi
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
runs
chạy
chạy bộ
điều hành
one
một
mốt
người
meter
mét
công tơ mét
máy đo
per
mỗi
second
giây
thứ hai
.
Anh ấy chạy được một mét trên giây.
Có 27 lời bình
I
tôi
eat
ăn
one
một
người
mốt
egg
quả trứng
trứng
per
mỗi
day
ngày
.
Tôi ăn một quả trứng mỗi ngày.
Có 44 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.