Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

part

Bản dịch
phần, bộ phận
I
tôi
like
thích
giống như
giống
the
(article)
restaurants
nhà hàng (plural)
in
trong
vào
this
này
việc này
điều này
part
phần
bộ phận
of
của
the
(article)
city
thành phố
.
Tôi thích những nhà hàng ở phần này của thành phố.
Có 0 lời bình
Does
(unstranslated)
làm
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
know
biết
quen
this
này
việc này
điều này
part
phần
bộ phận
of
của
the
(article)
city
thành phố
?
Anh ấy biết phần này của thành phố phải không?
Có 6 lời bình
That
việc đó
đó
điều đó
was
đã là
đã
part
phần
bộ phận
of
của
the
(article)
job
công việc
việc
việc làm
.
Đó đã là một phần của công việc.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.