Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

parents

Bản dịch
bố mẹ, cha mẹ, ba mẹ
Parents
cha mẹ
bố mẹ
ba mẹ
love
yêu
tình yêu
their
của họ
children
trẻ con
những đứa con
trẻ em
.
Cha mẹ yêu thương con cái của họ.
Có 18 lời bình
I
tôi
am
đang
my
của tôi
parents
parents'daughter
con gái của bố mẹ
ba mẹ
bố mẹ
cha mẹ
'
daughter
parents'daughter
con gái của bố mẹ
con gái
.
Tôi là con gái của ba mẹ tôi.
Có 17 lời bình
The
(article)
children
những đứa con
những đứa trẻ
trẻ con
read
đọc
with
cùng
với
bằng
the
(article)
parents
cha mẹ
bố mẹ
ba mẹ
.
Những đứa trẻ đọc với cha mẹ.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.