Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

page

Bản dịch
trang
Yes
,
a
page
!
Có, một trang!
Có 9 lời bình
Yes
,
a
page
!
Có, một trang!
Có 9 lời bình
Sometimes
there
are
thousands
of
pages
.
Đôi khi có hàng ngàn trang.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.