Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

over

Bản dịch
qua, trên, kết thúc
We
chúng tôi
speak
nói
over
trong
qua
hết
dinner
bữa tối
.
Chúng tôi nói chuyện trong suốt bữa ăn tối.
Có 84 lời bình
The
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
walks
bước đi
đi
đi bộ
over
trên
qua
trong
my
của tôi
skirt
váy
.
Con mèo bước trên váy của tôi.
Có 68 lời bình
It
itis
Đây là
nó là
Đó là
is
itis
Đây là
nó là
Đó là
đang
over
qua
hết
kết thúc
between
giữa
ở giữa
us
chúng ta
chúng tôi
!
Không còn gì giữa chúng ta!
Có 93 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.