Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ours

Bản dịch
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)
The
(article)
lunch
bữa trưa
is
bị
ours
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)
.
Bữa ăn trưa là của chúng tôi.
Có 84 lời bình
The
(article)
food
thức ăn
thực phẩm
is
bị
ours
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)
.
Thức ăn là của chúng tôi.
Có 82 lời bình
The
(article)
dog
con chó
chó
is
đang
ours
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)
.
Con chó là của chúng tôi.
Có 138 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.