Tiếng Anh

ours

Tiếng Việt
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
oursVí dụThe lunch is ours.Bản dịchBữa ăn trưa là của chúng tôi.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.