Tiếng Anh

our

Tiếng Việt
của chúng tôi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
ourVí dụOur booksBản dịchNhững cuốn sách của chúng tôi
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.