Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

our

Bản dịch
của chúng tôi
Our
của chúng tôi
books
những cuốn sách
sách
những quyển sách
Những cuốn sách của chúng tôi
Có 31 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
eats
ăn
our
của chúng tôi
rice
gạo
cơm
.
Anh ấy ăn cơm của chúng tôi.
Có 93 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
our
của chúng tôi
child
con
đứa con
đứa trẻ
.
Cô ấy là con của chúng tôi.
Có 57 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.