Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

order

Bản dịch
gọi, đặt, lệnh
Here
ở đây
đây
everything
tất cả mọi thứ
mọi thứ
is
đang
in
trong
vào
order
yêu cầu
lệnh
đơn hàng
.
Ở đây mọi thứ thì theo trật tự.
Có 8 lời bình
This
này
việc này
điều này
telephone
điện thoại
is
bị
đang
out
outoforder
bị hư
ngưng hoạt động
không còn hoạt động
hết
ngoài
of
outoforder
bị hư
ngưng hoạt động
không còn hoạt động
hết
của
order
outoforder
bị hư
ngưng hoạt động
không còn hoạt động
yêu cầu
lệnh
đơn hàng
.
Cái điện thoại này thì bị hư.
Có 2 lời bình
This
đây
việc này
điều này
is
đang
my
của tôi
order
yêu cầu
đơn hàng
lệnh
.
Đây là yêu cầu của tôi.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.