Tiếng Anh

orange

Tiếng Việt
cam, quả cam, màu cam

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
orangeVí dụWe eat an orange.Bản dịchChúng tôi ăn một quả cam.
orangeVí dụAn apple and an orange.Bản dịchMột quả táo và một quả cam.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.