Tiếng Anh

or

Tiếng Việt
hay, hoặc

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
orVí dụShe drinks water or milk.Bản dịchCô ấy uống nước hoặc là sữa.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.