or

Bản dịch
hay, hoặc
She
cô ấy
cô ta
drinks
uống
water
nước
or
hoặc
hay
milk
sữa
.
Cô ấy uống nước hoặc là sữa.
Có 42 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
eats
ăn
chicken
con gà
or
hoặc
hay
fish
con cá
.
Anh ấy ăn gà hoặc cá.
Có 34 lời bình
Tea
chè
trà
or
hay
hoặc
coffee
cà phê
?
Trà hoặc là cà phê?
Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.