Tiếng Anh

operations

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
operationSốsố ítVí dụDo I need an operation?Bản dịchTôi cần một ca mổ không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.