Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

open

Bản dịch
mở, mở cửa
You
bạn
open
mở
mở cửa
the
(untranslated)
books
những cuốn sách
sách
những quyển sách
.
Bạn mở những cuốn sách.
Có 9 lời bình
Open
mở
mở cửa
the
(article)
books
những cuốn sách
sách
những quyển sách
.
Mở những cuốn sách ra.
Có 8 lời bình
They
họ
chúng
open
mở
mở cửa
the
(article)
books
những cuốn sách
sách
những quyển sách
.
Họ mở những cuốn sách.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của open


PersonPresentPast
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.