Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

only

Bản dịch
chỉ, chỉ có, duy nhất
Only
chỉ có
chỉ
duy nhất
once
một lần
một khi (conjunction)
a
một
year
năm
?
Chỉ có một lần một năm thôi sao?
Có 13 lời bình
You
bạn
only
chỉ có
chỉ
duy nhất
live
sống
once
một lần
một khi (conjunction)
.
Bạn chỉ sống một lần .
Có 53 lời bình
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
only
chỉ
chỉ có
duy nhất
about
về
khoảng
you
bạn
.
Tôi chỉ nghĩ về bạn.
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.