Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

on

Bản dịch
trên, vào (day, month), bật
The
apples
on
the
plate
are
ours
.
Những quả táo trên cái đĩa là của chúng tôi.
Có 39 lời bình
Are
you
on
Facebook
?
Bạn đang ở trên Facebook à?
Có 41 lời bình
The
breakfast
is
on
the
plate
.
Bữa sáng ở trên đĩa.
Có 161 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.