Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

older

Bản dịch
già hơn, lớn hơn
I
am
older
than
my
sister
.
Tôi thì lớn hơn em gái tôi.
Có 16 lời bình
He
is
older
than
her
.
Anh ấy thì già hơn cô ấy.
Có 3 lời bình
She
is
my
older
sister
.
Chị ấy là chị tôi.
Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.